STT Lộ trình Thời gian Xe 4 chỗ Xe 7 chỗ Xe 16 chỗ
1 Đón hoặc tiễn sân bay về khách sạn 1 chiều 150.000 170.000 400.000
2 Đón hoặc tiễn sân bay về Hội An 1 chiều 270.000 300.000 500.000
3 Khách sạn - Linh Ứng - Ngũ Hành Sơn - Chợ Hàn - Nhà thờ Con Gà - Bà Nà 2 chiều 800.000 900.000 1.200.000
4 Khách sạn - Linh Ứng - Ngũ Hành Sơn - Chợ Hàn - Hội An 2 chiều 800.000 900.000 1.200.000
5 Khách sạn - Linh Ứng - Ngũ Hành Sơn - Chợ Hàn - Nhà thờ 6 giờ 500.000 600.000 800.000
6 Khách sạn - Bà Nà hoặc Khách sạn - Hội An 2 chiều 500.000 600.000 900.000
7 Khách sạn đến Mỹ Sơn 2 chiều 700.000 800.000 1.300.000
8 Khách sạn - Mỹ Sơn - Hội An - Khách sạn 2 chiều 900.000 1.000.000 1.500.000
9 Khách sạn - Bà Nà - Hội An - Khách sạn 2 chiều 900.000 1.000.000 1.500.000
10 Khách sạn - Suối Thần Tài - Khách sạn 2 chiều 600.000 700.000 1.100.000
11 Khách sạn - Cù Lao Chàm - Khách sạn 2 chiều 500.000 600.000 900.000
12 Khách sạn - Lăng Cô - Khách sạn 2 chiều 600.000 700.000 1.000.000
13 Khách sạn - Huế Công Ty - Khách sạn 2 chiều 1.300.000 1.500.000 1.700.000
14 Khách sạn - Huế 2 ngày 2 chiều 2.100.000 2.400.000 2.800.000
15 Đà Nẵng - Huế 1 chiều 1.000.000 1.100.000 1.300.000

LOẠI XE CHO THUÊ

 image
 • Sản xuất 2017
 • Số sàn
 • Xăng
 image
 • Sản xuất 2019
 • Số sàn
 • Xăng
 image
 • Sản xuất 2016
 • Số sàn
 • Dầu
 image
 • Sản xuất 2017
 • Số sàn
 • Xăng
 image
 • Sản xuất 2019
 • Số tự động
 • Xăng
 image
 • Sản xuất 2017
 • Số sàn
 • Xăng
 image
 • Sản xuất 2012
 • Số sàn
 • Xăng
 image
 • Sản xuất 2012
 • Số sàn
 • Xăng
Layout
Display Mode
Background